Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ advertalist.com

 

1. Користувачі Сайту зобов'язані виконувати вимоги, зазначені в Публічній оферті.

2.Текстові матеріали, розміщені на Сайті, можуть бути використані Користувачами без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту тільки за умови встановлення гіперпосилання на сайт Advertalist.com.

3.Публікація конкурсів самими Користувачами можлива тільки після реєстрації на Сайті в якості  Замовника та модерацією Адміністрацією Сайту.

4.Тривалість конкурсів може бути збільшена Замовником без попереднього узгодження з Авторами ідей.

5.Особи, які не досягли 18-річчя, можуть брати участь в конкурсах в якості Авторів ідей. У разі перемоги, ці Користувачі повинні пред'явити письмову згоду батьків або опікунів перед отриманням гонорару.

6.Конкурс може бути скасований Замовником, якщо кількість завантажених робіт, що відповідають брифу, становить менше 5.

7.Замовник може вибирати більшу кількість переможців, ніж зазначено у брифі. Кількість додаткових призових місць та суми гонорарів Авторів визначаються Замовником індивідуально.

8.Конкурсні роботи можуть бути відкриті або закриті для перегляду, цей параметр визначається Замовником.

9.При форматі закритих робіт Автор ідей, який бере участь в такому конкурсі, не може розголошувати дані про цю роботу.

10.Профіль Користувача може бути видалений Адміністрацією сайту за його бажанням, або за рішенням Адміністрації в разі порушення Правил користування або Публічної оферти.

11.Права інтелектуальної власності на об’єкт творчості, наданий для участі у конкурсі, зберігаються за Авторами-учасниками. Тільки Автор-переможець передає права Замовнику шляхом підписання відповідних документів.

12.Після визначення переможця та за згодою Замовника, роботи інших Авторів можуть використовуватися в маркетингових матеріалах Платформи. Імена Авторів вказуються при цьому так, як вони зареєстровані на Сайті.

 

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ advertalist.com

 

1. Загальні положення:

 

1.1. Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика) діє щодо всіх персональних даних, які Адміністрація сайту advertalist.com (далі - Адміністрація сайту) може отримувати про Користувача під час використання сервісів та функцій Сайту. Політика розроблена з метою забезпечення ефективного захисту прав користувачів персональних даних та дотримання законодавства.

1.2. Реєстрація Користувача на Сайті означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його особистих даних. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від реєстрації.

1.3. Згода Користувача на надання персональних даних та їх обробку Адміністрацією сайту діє до моменту припинення діяльності Сайту або до моменту відкликання згоди Користувачем відповідно до діючого законодавства.

1.4. При взаємодії з питань персональних даних користувачів та Адміністрація сайту керуються Законом України "Про захист персональних даних", Конституцією України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.5. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

 

2. Обробка персональних даних користувачів:

 

2.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

2.1.1. Будь-яка персональна інформація, яку Користувач особисто надає про себе при реєстрації аккаунта (створення облікового запису) та/або в процесі використання сервісів Сайту.

2.1.2. Дані, які автоматично передаються Адміністрації сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або будь-який інший програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів Сайту ).

2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачається регулюючими документами окремих сервісів Сайту. Відвідувачі сайту, які не реєструють обліковий запис повідомлені та згодні з тим, що сторона, яка отримує, має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, в т.ч. URL і IP-адреси і т.д., які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей та служить для поліпшення роботи Сайту.

2.2. Адміністрація сайту в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачами сайту, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Адміністрація сайту виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

2.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

2.5. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

 

3. Цілі збору та обробки персональних даних користувачів:

 

3.1. Адміністрація сайту обробляє тільки необхідні персональні дані, для надання сервісів та надання послуг (виконання угод та договорів з Користувачем).

3.2. Персональну інформацію Користувача Адміністрація сайту може використовувати в наступних цілях:

3.2.1. Ідентифікація в рамках угод та договорів з Адміністрацією сайту;

3.2.2. Здійснення зв'язку з Користувачем в разі необхідності, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, пов'язаних з використанням сервісів, наданням послуг, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

3.2.3. Поліпшення та розширення якості сервісів та послуг, зручності їх використання, а також розробка нових та більш сучасних сервісів та послуг Сайту;

3.2.4. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, проведених заходів, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту або від імені партнерів Адміністрації сайту.

3.2.5. Проведення статистичних, маркетингових та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

4. Способи, умови обробки персональних даних користувача та їх передачі третім особам:

 

4.1. Адміністрація сайту обробляє персональні дані користувачів відповідно з цією Політикою та  внутрішніми регламентами сервісів.

4.2. Обробка персональних даних користувачів здійснюється Адміністрацією сайту автоматизованим, механічним та ручним способами шляхом ведення баз даних.

4.3. Персональні дані Користувача зберігають свою конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу.

4.4. Адміністрація сайту має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

4.4.1. Користувач особисто висловив свою згоду на такі дії;

4.4.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного сервісу або для надання послуги Користувачеві.

4.4.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої процедури;

4.4.4. Передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

4.4.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода.

 

5. Зміна користувачем персональної інформації:

 

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію, а також параметри конфіденційності, скориставшись функцією редагування в особистому кабінеті.

5.2. Користувач також може видалити надані їм в рамках облікового запису персональні дані, скориставшись функцією видалення облікового запису.

 

6. Додаткові умови:

 

6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

6.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6.3. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в службу технічної підтримки користувачів Адміністрації сайту. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене Користувачем шляхом направлення Адміністрації сайту відповідного повідомлення на пошту.

 

7.Висновок:

 

База користувачів Сайту формується Адміністрацією сайту виключно для внутрішнього використання. Адміністрація сайту вживає необхідних заходів програмного та технічного характеру для її захисту, однак не несе відповідальності в разі, якщо бази користувачів стали доступними третім особам внаслідок здійснення протиправних дій.