Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 1. Терміни, які використовуються в Публічній оферті та на сайті advertalist.com: Сайт, Платформа, Ресурс, Сервіс, Портал — інтернет-ресурс advertalist.com
 2. Адміністрація — співробітники Платформи, а також особи, уповноважені належним чином на управління Сайтом та надання послуг Користувачам.
 3. Замовник або Автор ідей — Користувач, зареєстрований на сайті.
 4. Логін — ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті.
 5. Пароль — символьна комбінація, що обирається, Користувачем самостійно та забезпечує в сукупності з логіном його ідентифікацію при використанні Сайту.
 6. Конкурс — оголошення з текстом та/або зображеннями, що описують задачу від Замовника, розміщені на Сайті та адресований Авторам ідей.                                         
 7. Загальні положенняДана Публічна оферта регулює порядок надання послуг на Сайті та порядок використання Сайту, а також взаємовідносини, що виникають при використанні Сайту Користувачами. Платформа не може гарантувати доступність Сайту цілодобово.
 8. Його користувачі не мають права вчиняти дій:
  • по копіюванню або зміни програмного забезпечення Сайту;
  • по проникненню в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;
  •  по здійсненню продажу, поступки, здачі в оренду, передачі третім особам в будь-який іншій формі прав щодо матеріалів Сайту та програмного забезпечення Сайту;
  • по модифікації Сайту, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;
  • інших дій, аналогічних переліченим вище, що порушують права Платформи, а також права третіх осіб.
 9. Платформа гарантує, що  у випадку, коли Замовник не обирає переможця протягом 2-х місяців платформа гарантовано виплачує гонорар в повній сумі призового фонду конкурсу одному з учасників на свій вибір. 
 10. Компанії Замовника забороняється використовувати інші роботи, крім оплаченої роботи переможця.  Це є обов'язковою вимогою договору між платформою та Замовником, в разі порушення якої спірні питання вирішуються в досудовому або судовому порядку.
 11. Платформа повідомляє, що через Сайт можна отримати доступ до інших ресурсів в мережі Інтернет. Вона не має ніякого контролю над цими сайтами,  Користувач отримує доступ до них на власний ризик. Користувач визнає та погоджується з тим, що Платформа не несе відповідальності за доступність до таких ресурсів та їхнього контенту, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих сайтів.
 12. Вступ в силу та порядок зміни Публічної оферти.

Публічна оферта, а також всі зміни до неї набрають чинності з моменту їх опублікування на сторінках Сайту. Зміни в Публічній оферті можуть бути внесені в будь-який час. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Публічної оферти перед кожним використанням Платформи. Якщо Користувач прийме рішення не погоджуватися зі зміненою публічною офертою, то він зобов'язаний відмовитися від використання Платформи. Користувач, який продовжує користування послугами Сайту, погоджується зі змінами.

 1. Чинне законодавство

Усі взаємовідносини між Сайтом та Користувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. При порушенні законодавства України Користувач несе повну адміністративну та кримінальну цивільно-правову відповідальність.